Polityka prywatności

Drogi użytkowniku!

Strona internetowa DownhillRunner zapewnia pełne poszanowanie prywatności oraz ochronę danych osobowych. Niniejsza polityka prywatność została przygotowana z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej DownhillRunner użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej DownhillRunner

1. Administrator Danych Osobowych

1.1. Administratorem danych osobowych klientów zbieranych za pośrednictwem strony internetowej DownhillRunner jest jej właściciel , tj.:

Jakub Trąmpczyński Solutions
ul. Elsnera 34 m. 93 
02-680 Warszawa 

NIP: 5213452958
REGON: 368709928

Adres poczty elektronicznej: jakub.trampczynski@gmail.com
Numer telefonu: +48 506 44 39 38.

Właściciel sklepu jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

2. Gromadzone Dane

Dane osobowe gromadzone przez stronę internetową DownhillRunner zbierane są podczas  podczas zapisu na newsletter.

Dane, które gromadzimy zawierają – Imię, Nazwisko, email.

3. Cele przetwarzania Danych

Strona internetowa DownhillRunner przetwarza dane w celu:

3.1. Wysyłania newslettera z treściami marketingowymi dotyczącymi sprzedawanych produktów przez sklep internetowy Ahojbaby

3.2. Wyświetlania reklam spersonalizowanych na stronie sklepu internetowego Ahojbaby, w tym zrozumienia procesów zakupowych i powiązań między produktami, na podstawie historii zakupów, produktów znajdujących się w koszyku klienta oraz historii przeglądanych produktów – aż do wniesienia sprzeciwu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

4. Dobrowolność podania danych osobowych oraz zgoda na przetwarzanie

4.1. Podanie danych jest w pełni dobrowolne.

4.2. Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

5.1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do:
– dostępu do dotyczących go danych osobowych,
– sprostowania lub ich usunięcia,
– sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa),
– ograniczenia przetwarzania,
– przeniesienia danych osobowych.
– wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

Skontaktuj się z nami, jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw,

5.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: jakub.trampczynski@gmail.com

5.3. Odbiorcami danych są podmioty z usług, których korzystamy, są to:
–  firmy hostingowe zapewniające nam miejsce na serwerach
– dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych – o ile użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania jego danych. W przypadku usług opartych o pliki cookies sprzeciw może być w szczególności wyrażony za pośrednictwem ustawień przeglądarki.

5.4. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.


6. Zabezpieczenie Danych

6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.


7. Polityka Cookies

Strona internetowa DownhillRunner posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów.

Każdy Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:
– dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości


8. Pozostałe postanowienia

8.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

8.2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis Strony Internetowej DownhillRunner obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.

8.3. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń lub uwag odnośnie powyższej polityki prywatności prosimy o kontakt do Inspektora Ochrony Danych sklepu internetowego Strony Internetowej DownhillRunner na adres e-mail jakub.trampczynski@gmail.com